För personlig kontakt:
mobil 070-77 33 713
 
......................................................................
 
 
......................................................................
 
 
......................................................................
 
 
......................................................................
 
 
......................................................................
 
Contact me in person:
Phone 46-(0)70-77 33 713
 
......................................................................
 
 
STUDIO ADRESS
Bärndal & Lindholm
 
Högbergsgatan 12, Stockholm
 
Opening hours by arrangement
Phone 46-(0)70-77 33 713
 
 
 
 
 
Återförsäljare / Retailer
 
GALLERI SEBASTIAN SCHILDT
 
Strandvägen 5b, Stockholm
Phone: 08-611 67 18
www.sebastianschildt.se
 
Open:
monday - friday 11 - 18, saturday 11 – 16
 
 
 
 
 
Återförsäljare / Retailer
 
NUTIDA SVENSKT SILVER
Västmannagatan 49, Stockholm
 
Open:
Thursday - friday 11-18, saturday 12-16
 
 
 
 
 
 
 
 
Återförsäljare / Retailer
 
Form/Design Center
Lilla Torg 9, Malmö
 
Open:
tuesday - saturday 11-17, sunday 12-16